Thể lệ chương trình thẻ thành viên của SOPHIA

I. Tổng quan

Chương trình Thẻ thành viên là chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết của SOPHIA.
Mục đích phát hành thẻ:

 • Góp phần gia tăng chất lượng phục vụ của SOPHIA đối với khách hàng.
 • Giúp khách hàng được hưởng những ưu đãi và sự phục vụ tốt nhất từ SOPHIA.
 • Giúp tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng trung thành.

II. Đối tượng phục vụ

Toàn bộ khách hàng của SOPHIA có đăng ký tham gia chương trình Thẻ thành viên (gọi tắt là Thành viên).

 • Chương trình thẻ thành viên chỉ áp dụng cho khách hàng khi đăng kí từ khóa 9 tháng trở lên của bất kì khóa học nào.

(*) Tất cả quyền lợi, thể lệ tham gia chương trình Thẻ thành viên có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của SOPHIA.

III. Thẻ thành viên

 • Thành viên được định danh bằng một số điện thoại duy nhất. Một số điện thoại được tương ứng với một mã thành viên trên hệ thống. Việc phát hành mã thành viên là hoàn toàn miễn phí.
 • Trường hợp thay đổi số điện thoại, phụ huynh có thể đến trung tâm gần nhất hoặc gọi điện đến hotline Chăm sóc khách hàng 0942.942.277 để được hướng dẫn với điều kiện số điện thoại mới không trùng số điện thoại của tài khoản khác. Trong trường hợp bị trùng thông tin, SOPHIA sẽ xác nhận lại thông tin với khách hàng và có giải pháp trong từng trường hợp cụ thể.

IV. Định nghĩa

4.1 Chi tiêu tích lũy

Chi tiêu tích lũy là tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tại SOPHIA, được dùng để xác định và nâng cấp bậc thẻ thành viên.
Chi tiêu tích lũy chỉ được tính khi:

 • Khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình Thẻ thành viên.
 • Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ trong khi thanh toán tại SOPHIA.

Hạng thành viên hay còn gọi là Cấp bậc thành viên được xác định dựa trên chi tiêu tích lũy của khách hàng. Có 3 cấp bậc thành viên thẻ thành viên là Silver, Gold và Platinum. Xem chi tiết tại mục 5.1.

Thẻ thành viên
Thẻ thành viên

4.2. Điểm thành viên (Điểm tích lũy)

Điểm thành viên hay còn gọi là Điểm tích lũy là điểm thưởng mà khách hàng nhận được khi chi tiêu tại SOPHIA. Phụ huynh sẽ được tích lũy điểm thưởng khi đăng kí chương trình thẻ thành viên của SOPHIA.

Cách tính điểm tích lũy:

 • Điểm tích lũy được tính khi phụ huynh đóng học phí của bất kì khóa học nào.
 • Không tích điểm đối với các chương trình khuyến mãi lớn hơn 50%.
 • Không tích điểm đối với các sản phẩm khác ngoài học phí.
 • Điểm tích lũy được xét điều kiện và tính toán trên mỗi sản phẩm thỏa điều kiện.
 • Điểm được làm tròn đến hàng đơn vị. Trên hóa đơn gửi khách hàng chỉ thể hiện tổng điểm tích lũy của cả đơn hàng.

Công thức tính như sau:

Điểm tích lũy = Tổng giá trị thanh toán của các sản phẩm* / 1.000.000 VND.

(*) Giá trị thanh toán cuối cùng.

(**) Quy đổi điểm thành viên 1.000.000VND = 1 điểm.

4.3 Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng điểm là khoảng thời gian mà điểm tích lũy có giá trị quy đổi khi thanh toán (Xem chi tiết tại mục 4.4). Thẻ thành viên có thời hạn sử dụng trong vòng 5 năm tính từ ngày nhận thẻ, sau 5 năm sẽ reset lại về ban đầu.

4.4 Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi là số điểm tích lũy tương ứng với giá trị VND để khách hàng dùng khi thanh toán.

 • Tỷ lệ quy đổi được áp dụng là 1 điểm = 10.000VND.
 • Điểm tích lũy không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

V. Hướng dẫn

5.1 Cách xác định thẻ thành viên

Có 3 cấp bậc thẻ thành viên:

 • Hạng Silver: Chi tiêu dưới 20.000.000VND (kể từ ngày nhận thẻ).
 • Hạng Gold: Chi tiêu từ 20.000.000 – 40.000.000VND (kể từ ngày nhận thẻ) .
 • Hàng Platinum: Chi tiêu từ 40.000.000VND trở lên (kể từ ngày nhận thẻ).

5.2 Ưu đãi theo hạng thẻ thành viên

5.2.1 Đối với hạng mức Silver

 • Nhận mức chiết khấu 3% cho mỗi lần thanh toán.
 • Nhận thiệp chúc mừng sinh nhật hàng năm.

5.2.2 Đối với hạng mức Gold

 • Nhận mức chiết khấu 5% cho mỗi lần thanh toán.
 • Nhận thiệp chúc mừng sinh nhật hàng năm + 5 điểm tích lũy.
 • Các quyền lợi dành riêng cho hạng mức Gold.*

5.2.3 Đối với hạng mức Platinum

 • Nhận mức chiết khấu 7% cho mỗi lần thanh toán.
 • Nhận thiệp chúc mừng sinh nhật hàng năm + 10 điểm tích lũy.
 • Các quyền lợi dành riêng cho hạng mức Platium.*

Lưu ý:

* Các quyền lợi theo từng hạng mức sẽ tùy vào từng sự kiện do SOPHIA quy định.

– Các ưu đãi cho khách hàng vào sự kiện đặc biệt khác sẽ được triển khai tùy vào tình hình thực tế.

5.3 Tích lũy chi tiêu và tích điểm

Bước 1: Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên khi thanh toán tại SOPHIA.

Bước 2: Khách hàng thanh toán thanh công.

Bước 3: Điểm được cộng tự động vào tài khoản thành viên của khách hàng.

5.4 Sử dụng điểm

Bước 1: Khách hàng đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên trong khi thanh toán tại SOPHIA.

Bước 2: Đọc số điểm quý phụ huynh mong muốn sử dụng.

Bước 3: Thanh toán như bình thường.

5.5 Ví dụ về sử dụng thẻ

Ví dụ:

Khách hàng A có hạng mức thẻ là Platinum và trong thẻ đang có 10 điểm tích lũy, khi thanh toán học phí 20.000.000VND vào ngày 01/02/2023 thì điểm thẻ thành viên và ưu đãi sẽ đưuọc áp dụng như sau:

– Ưu đãi mà khách hàng A nhận được: Mức chiết khấu (7%) * 20.000.000VND = 1.400.000VND.
– Đổi điểm tích lũy khách hàng A: 10 điểm = 100.000VND.
– Tổng ưu đãi mà khách hàng A nhận được: 1.400.000VND + 100.000VND = 1.500.000VND.
– Tổng số tiền khách hàng cần thanh toán sau khi áp dụng thẻ thành viên và đổi điểm: 20.000.000VND – 1.500.000VND = 18.500.000VND.
– Tích điểm cho khách hàng A: 18.500.000VND / 1.000.000 = 18 điểm.

Chính sách thẻ thành viên SOPHIA
Thông tin thẻ thành viên.

VI. Các điều khoản khác

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi thanh toán để được tích điểm. SOPHIA có quyền từ chối xử lý trong các trường hợp sai sót do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.
 • Khách hàng phải đọc số điện thoại hoặc xuất trình thẻ thành viên để được đổi điểm tại SOPHIA. SOPHIA có quyền từ chối quy đổi điểm thành viên để giảm trừ trên đơn hàng trong trường hợp không đủ thông tin xác nhận danh tính khách hàng.
 • Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản thành viên có gian lận trong giao dịch, SOPHIA có quyền từ chối tích lũy hoặc quy đổi điểm của tài khoản đó. Trong trường hợp hoàn trả học phí, đổi khóa học, điểm thành viên sẽ không được tính.
 • Khách hàng đã tham gia chương trình thẻ thành viên đồng ý cho SOPHIA lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp. Khách hàng tham gia Chương Trình khách hàng thành viên đồng ý cho SOPHIA sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ khách hàng thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của SOPHIA. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được SOPHIA bảo mật.
 • Nếu học viên nghỉ học quá 1 tháng (không có lý do chính đáng) thì hiệu lực của thẻ thành viên đó sẽ bị tước bỏ.

Bài viết liên quan

Điền thông tin để nhận nhiều ưu đãi