Đánh giá chất lượng giảng dạy

Nhằm nâng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho các học viên tại SOPHIA. Với mong muốn không ngừng phát triển và đưa đến một chất lượng giảng dạy tốt nhất Đà Nẵng, SOPHIA hi vọng quý phụ huynh có thể bỏ ra ít thời gian để đánh giá theo form dưới đây nhằm giúp SOPHIA cải thiện hơn trong tương lai.

Điền thông tin để nhận nhiều ưu đãi